กองทุนฟื้นฟูชำระหนี้แทนเกษตรกรรักษาที่ดินทำกิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบเงินจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แปดแสนกว่าบาท ชำระหนี้สหกรณ์ฯ รักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกร 

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  จำนวน 808,581.51 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 1 ราย คือนางหทัยกาญจน์ รินนารักษ์ แยกเป็นเงินต้นคงค้าง จำนวน 550,000 บาท ดอกเบี้ย 7.5% จำนวน 258,581.51 บาท  โดยมีนายสมบูรณ์ ติ๊ปโจ๊ก ประธานสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับเงิน และประธานสหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม – ไร่ 3 งาน 25.3 ตารางวา  ซึ่งเป็นหลักประกันจำนองการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย ดำเนินการตามขั้นตอนของ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) โดยมีนายนิเทศน์ คำเป็ก ผู้แทนเกษตรกรภาคเหนือ นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงราย นางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ผู้แทนอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย และ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระบบ ให้กับเกษตรกร หากเกษตรกรมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน ให้เข้ามาขอความช่วยเหลือ จากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ได้

นางหทัยกาญจน์ รินนารักษ์ เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทน กล่าวว่า รู้สึกดีใจ และขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน วันนี้ชีวิตเหมือนได้รับการปลดล็อคจากปัญหาหนี้สินที่มีอยู่

ทางด้านนายนิยม สุวรรณประภา หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย เปิดเผยว่า การชำระหนี้แทนเกษตรกร ในวันนี้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานกรรมการ และมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีเงื่อนไขชำระหนี้แทนเกษตรกร คือชำระเงินต้นร้อยละ 100 ดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยไม่เกิน 10 ปี   จากเงินต้นค้างชำระ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง โดยเกษตรกรได้ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดิน ทั้ง 2 แปลง กับ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี ค่าจัดการร้อยละ 1 ต่อปี และเกษตรกรต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการ กำหนด

 3,354 total views,  2 views today