เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน ช่วงโควิด-19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยม และรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)และการเตรียมพร้อมก่อนการเปิดเทอมตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 5,485 total views,  6 views today